ДАРААХ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД СҮҮ НИЙЛҮҮЛБЭЛ УРАМШУУЛАЛ ОЛГОНО

timelive.mn 2023-11-6

Өвлийн улирлын сүүний гарцыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2023 оны 11 сарын 1-ээс 2024 оны 3 сарын 31-ны хооронд шаардлага хангасан дараах үйлдвэрүүдэд сүү нийлүүлсэн малчид, эрчимжсэн аж ахуйд урамшуулал олгохоор болсон.

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд урамшуулалд хамрагдах мал эмнэлгийн гэрчилгээ (МЭГ) бичиж байгаа тохиолдолд хүлээн авагчийн регистрийн дугаарыг зөв оруулахыг анхаараарай.

/Буруу бичсэн тохиолдолд урамшууллын мэдээлэлд татагдаж орохгүй болно/