Хөгжлийн болон хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилнэ

timelive.mn 2023-11-16

Хөгжлийн болон хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэдэд орон нутгийн харилцааны галт тэрэгний БҮХ төрлийн вагонд дараах хөнгөлөлттэйгөөр үйлчилдэг. Үүнд:

УНТЛАГЫН ВАГОН 20%-ийн хөнгөлөлттэй,

ТАСАЛГААНЫ ВАГОН 30%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилнэ.