4.1 Магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт боллоо

timelive.mn 2024-01-9

Газар хөдлөлт болсон хугацаа Улаанбаатарын цагаар 2024 оны нэгдүгээр сарын 9-ний өдрийн  13:12:57цагт  газар зүйн байршил өргөрөг, уртрагийн 49.30 91.08-т 4.1 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт Увс аймгийн Ховд сумын нутагт боллоо.

Газар хөдлөлтийн төвөөс ойр орших аймаг сумд:

Увс аймгийн Ховд сумын төвөөс Зүүн зүгт 12км

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын төвөөс Хойд зүгт 39км

Увс аймгийн Өмнөговь сумын төвөөс Баруун хойд зүгт 51км