Шинээр сургууль, цэцэрлэг байгуулах иргэн, ААН-ийн хүсэлтийг энэ сарын 29-н хүртэл авна

timelive.mn 2024-02-5

Боловсролын ерөнхий хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу шинээр сургууль, цэцэрлэг байгуулах иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг энэ сарын 1-29-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл цахим хэлбэрээр нийслэлийн Боловсролын газарт хүлээн авах аж.

Цахимаар хүлээн авах хаяг license.edu.mn

Сургууль, цэцэрлэг байгуулахад бүрдүүлэх материалыг Зөвшөөрлийн тухай хууль, Боловсролын ерөнхий хуулийн 20 дугаар зүйлд заасныг баримтлан бүрдүүлсэн байх шаардлагатай юм. Холбогдох мэдээллийг нийслэлийн Боловсролын газрын 70113039-6 утсаар авах боломжтой.

зураг