ХААБ: Хөдөө аж ахуйн гаралтай 59.6 тэрбум төгрөгийн бараа түүхий эд арилжаалав

2023-06-20

Хөдөө аж ахуйн биржээс 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ooс 06 дугаар сарын 16-ны хооронд нийт 5 удаагийн арилжаа зохион байгуулав. Ингэснээр 34 хэлцлээр 59.6 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий бараа түүхий эд болох 361.8 тонн  ноолуур, 75 тонн хонины ноос, 610 тонн тосны ургамал тус тус арилжсан байна.