ХААБ: Нийт 495 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг арилжсан байна

2023-07-4

Хөдөө аж ахуйн биржээр энэ оны 4,5,6 дугаар саруудад нийт 495 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийг арилжсан байна.

May be a graphic of text that says "хааб 5 бирж хедее > арилжааны мэдээ одер хоног Cap улирал 2-p улиралд нийт 109 удаагийн цахим арилжаа зохион байгуулан 773 хэлцлээр 495 тэрбум тегрегийн унэ бухий хедее аж ахуйн гаралтай бараа, туухий эдийг биржээр арилжсан байна www.mce.mn хедее аж ахуйн биржтеххк бирж 70128779, 70148779"