Ажилтандаа Ээлтэй Номин – “ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ”

2023-07-6

Номин – ийн ажилтан бүр “Гэнэтийн ослын даатгал”-д хамрагдах ба жилд 5,000,000 хүртэлх төгрөгийн нөхөн төлбөрийг авах боломжтой байдаг.

Ажилтанд аливаа эрсдэл учирсан тохиолдолд даатгалтай учир эрүүл мэнд, цаг хугацаа алдалгүйгээр даатгалын бүрэн үйлчилгээг түргэн, шуурхай найдвартай авах боломжтой байдаг.

Мөн ажилтан гэр бүлийн гишүүдээ ч энэхүү даатгалд хамруулах боломжтой нь хамгийн гоё юм.