26 ИРГЭНИЙ 22.908.300 ТӨГРӨГИЙН ХОХИРЛЫГ БАРАГДУУЛЛАА

timelive.mn 2023-11-6

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын “Хэрэглэгчийн мэдээллийн 115 төв”-д өнгөрөгч 10 дугаар сард нийт 428 иргэн хандсанаас 115 утсанд 385, чатботод 18, и-баримт аппликейшнд 9, Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах “11-11” төвөөс 16 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Үүнээс 374 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 25 иргэний гомдол, мэдээлэл судлагдаж хариу өгөхөөр хүлээгдэж, 1 иргэний гомдлыг өргөдлөөр оруулан, 2 иргэний гомдлыг санал, хүсэлтээр хүлээн авч, 26 иргэний 22.908.300 төгрөгийн мөнгөн хохирол барагдууллаа.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын “Хэрэглэгчийн мэдээллийн 115 төв”-д өнгөрөгч 10 дугаар сард нийт 428 иргэн хандсанаас 115 утсанд 385, чатботод 18, и-баримт аппликейшнд 9, Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах “11-11” төвөөс 16 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Үүнээс 374 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 25 иргэний гомдол, мэдээлэл судлагдаж хариу өгөхөөр хүлээгдэж, 1 иргэний гомдлыг өргөдлөөр оруулан, 2 иргэний гомдлыг санал, хүсэлтээр хүлээн авч, 26 иргэний 22.908.300 төгрөгийн мөнгөн хохирол барагдууллаа.