Улаанбаатар хотын орон суухны үнэ 10.9 хувиар өсжээ

timelive.mn 2023-11-10

Улаанбаатар хотын орон сууцны үнэ 2023 оны 10 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 10.9 хувиар, өмнөх сараас 0.8 хувиар тус тус өсжээ.

Шинэ орон сууцны 1 м.кв талбайн дундаж үнэ – 3.95 сая төгрөг,

Хуучин орон сууцны 1 м.кв талбайн дундаж үнэ -3.47 сая төгрөг байна.

Шинэ орон сууцны үнэ 1 м.кв талбайн дундаж үнэ Хан-Уул дүүрэгт хамгийн өндөр буюу 4.26 сая төгрөг байгаа бол хуучин орон сууцны хувьд Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн өндөр буюу 3.89 сая төгрөг байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  https://tinyurl.com/r29vzzr9 холбоосоор хандаж аваарай.