Нийслэл хотод орон сууцны үнэ 11 хувиар өсжээ

timelive.mn 2023-11-13

Улаанбаатар хотын орон сууцны үнэ энэ оны 10 дугаар сард өмнөх оны мөн үеийнхээс 10.9, өмнөх сарынхаас 0.8 хувиар нэмэгджээ.

Шинэ орон сууцны нэг м.кв талбайн дундаж үнэ 3.95 сая төгрөг, харин хуучин орон сууцных 3.47 сая төгрөг байгааг Үндэсний статистикийн хороо мэдээллээ.

Шинэ орон сууцны үнэ нэг м.кв талбайн дундаж үнэ Хан-Уул дүүрэгт хамгийн их буюу 4.26 сая төгрөг байгаа бол хуучин орон сууцны хувьд Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн их буюу 3.89 сая төгрөг байв.