Нүүүрсний сонсгол: Хэрэгт холбогдсон компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нэрс

timelive.mn 2023-12-5

Өчигдөр болсон нүүрсний сонсголд түр хорооны 16 гишүүн бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцов.

Хуралдааны эхэнд Тавантолгой ХХК-ийн олборлолтын үйл ажиллагааг танилцуулав. Ингээд хэрэгт холбогдсон компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нэрсийг зарлалаа. Үүнд:

Энгүүмэл их ХХК-тай нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд УИХ-ын гишүүн, ТУЗ-ын дарга, гишүүн асан, хувьцаа эзэмшигч Д.Бат-Эрдэнэ, Маркшейдер инженер Н.Лхагвадорж нар. Эрдэнэт цэций хайрхан ХХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд УИХ-ын гишүүн, ТУЗ-ын дарга, гишүүн асан, хувьцаа эзэмшигч Д.Бат-Эрдэнэ, Аймгийн ИТХ, ТУЗ-ын гишүүн, Аймгийн Засаг дарга Р.Сэддорж, Аймгийн ИТХ Н.Амгалан, ИТХ Ц.Доржсүрэн, ТУЗ-ын гишүүн Ц.Мөнхдэлгэр нар нэрлэгдлээ. Дараагийнх нь Ёлын домог ХХК. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд УИХ-ын гишүүн, ТУЗ-ын дарга, гишүүн асан, хувьцаа эзэмшигч Д.Бат-Эрдэнэ, Аймгийн ИТХ, ТУЗ-ын гишүүн, Аймгийн Засаг дарга Р.Сэддорж, Аймгийн ИТХ Н.Амгалан, ИТХ Ц.Доржсүрэн, ТУЗ-ын гишүүн Ц.Мөнхдэлгэр нар. Бадрах од өгөөж ХХК. Тус компанитай нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд С.Мөнхжаргал. Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ын гишүүн. Удирдлагын багт ажилладаг. Тавантолгой компанийн ТУЗ-ын гишүүн Л.Нямжав. Говьтүрүү ХХК. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Б.Эрдэнэ-Очир, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн В.Мөнхбат, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Х.Түмэнбаяр, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Ш.Баянбат, АИТХ Б.Батаа, АИТХ Н.Хүрлээ, АИТХ Н.Энхбат, АИТХ Т.Золжаргал нар. Ёл ази ХХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Б.Эрдэнэ-Очир, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн В.Мөнхбат, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Х.Түмэнбаяр, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Ш.Баянбат, АИТХ Б.Батаа, АИТХ Н.Хүрлээ, АИТХ Н.Энхбат, АИТХ Т.Золжаргал, АИТХ Б.Бадраа, АИТХ Б.Мятав, АИТХ Ч.Батхуяг, АИТХ Б.Нарантуяа, улирдлагын багаас Б.Содномцэрэн нар. Уужим од ХХК. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд УИХ-ын гишүүн асан, АИТХ Н.Амарзаяа, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Б.Эрдэнэ-Очир, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн В.Мөнхбат, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Х.Түмэнбаяр, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Ш.Баянбат, АИТХ Б.Батаа, АИТХ Н.Хүрлээ, АИТХ Н.Энхбат, АИТХ Т.Буян-Өлзий, АИТХ Т.Золжаргал, ТУЗ-ын гишүүн Б.Мөнхбаатар нар. Говийн сод транс ХХК-ийн  нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдТУЗ-ын гишүүн Б.Эрдэнэ-Очир, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн В.Мөнхбат, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Х.Түмэнбаяр, АИТХ, ТУЗ-ын гишүүн Ш.Баянбат, АИТХ Б.Батаа, АИТХ Н.Хүрлээ, АИТХ Н.Энхбат, АИТХ Т.Золжаргал, удирдлагын багаас Г.Шүрэнхишиг нар. Их говийн их уул ХХК. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд АИТХ Ж.Отгонбаяр, Язгууртны говь ХХК. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд АИТХ В.Мөнхбат, Болох Аграмба ХХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд Ж.Батбаяр (УИХ-ын гишүүн Ж.Батсуурийн дүү), Б.Тунгалаг (УИХ-ийн гишүүн С.Ганбаатарын эхнэр).