Цэцэрлэг, сургуулиудыг шинэ жил тэмдэглэхийг хориглолоо

timelive.mn 2023-12-15

Боловсролын ерөнхий газраас цэцэрлэг, сургуулийн удирдлагуудад дараах зөвлөмжийг хүргэж байна.

– Шинэ жилийн баяр, багт наадам, урлагийн наадам зэргээр төвлөрсөн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх

– Шинэ жилийн баяр тэмдэглэх нэрийдлээр суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагчдад санхүүгийн дарамт үүсгэхээс сэргийлэх

– Анги чимэглэх, суралцагчдад бэлэг бэлдэх гэх мэтээр хавтгайруулж албадаж төлбөр хураамж шаардахгүй байх

– Жигд хувцас зэрэг материаллаг зүйлд ач холбогдол өгөхөөс илүүтэй  шинээр сурсан мэдсэнээ тайлагнахад анхаарах

– Ялгаварлан гадуурхалтаас сэргийлж, хүүхэд бүрийн тэгш эрхийг хангаж, ялгаатай байдал үүсэхээс сэргийлэх…