Соёлын өвийн газруудыг дэлхийн соёлын өвд нэр дэвшүүлнэ

timelive.mn 2023-12-15

“Хүннүгийн язгууртны оршуулгын дурсгал дэлхийн өв болох нь” Дэлхийн өвийн номинацийн бэлтгэл ажлын анхны хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

Энэхүү хэлэлцүүлгийг ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн захирал, доктор Г.Эрэгзэн чиглүүлж

– Ноён уулын Хүннүгийн язгууртны оршуулгын дурсгал

– Гол модны Хүннүгийн язгууртны оршуулгын дурсгал

– Бэлхийн амны Хүннүгийн язгууртны оршуулгын дурсгал

– Хүннүгийн язгууртын оршуулгын цогцолбор дурсгалууд” соёлын өвийн цуврал газруудыг Дэлхийн соёлын өвд нэр дэвшүүлэхдээ түүний Дэлхийн дахины хосгүй үнэ цэнийг хадгалж хамгаалах, шаардлагыг хангах асуудлыг тодорхойлон бичих арга зүй зэрэг сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.