Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн бүртгэл эхэллээ

timelive.mn 2024-01-16

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, цxэргийн алба хаах үүргээ биелүүлсэн /биеэр болон дүйцүүлэн хаасан/, эсхүл дээд боловсролтой, шаардлага, шалгуурыг хангасан иргэдээс шалгаруулан авч, “Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцуулах ажлыг зохион байгуулж байна.

 

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагад шалгалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл сул орон тоо зарласан байгууллага дээр хүлээн авна.

 

Cул орон тоо тавигдах шаардлаг:

           сул-орон-тоо-тавигдах-шаардлага-2024.01.14

Tавигдах шаардлага:
тавигдах-шаардлага