Төв аймгийн Батсүмбэр сумын орчим Баянгол гол дээр халиа тошин үүсжээ

timelive.mn 2024-01-17

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын орчим Баянгол гол дээр халиа тошин үүсэж байдал хүндрэх шинжтэй байна. “Усны газар”-ын мэргэжилтнүүд яг одоо ажиллаж байгаа юм.