АТГ: Хууль бусаар олгосон газрын зөвшөөрлийг цуцалж улсын эмнэлэг барина

timelive.mn 2024-01-22

2006 онд СХД-т 72 га газар хууль бусаар олгогдож үүнээс 20 га газрыг нь зарж борлуулан мөнгө угаасан байж болзошгүй үйлдлийг Авлигатай Тэмцэх Газар (АТГ) шалган тогтоосон байна.

Хууль бусаар олгосон газрын зөвшөөрлийг цуцалсан бөгөөд тухайн газарт орчин үеийн төлөвлөлт бүхий улсын эмнэлэг баригдах талаар АТГ-аас мэдээллээ.