Өнгөрөгч хоёр өдөр халтиргаа гулгаа үүсэх эрсдэлтэй авто замд 56.4 тонн бодис, 36.3 тонн давс цацжээ

timelive.mn 2024-02-2

Хоёрдугаар сарын 1, 2-нд зам, талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний 24 байгууллагын 516 албан хаагч тусгай зориулалтын 94 машин техниктэйгээр авто замд халтиргаа гулгаа үүсэхээс сэргийлж ажиллалаа.

Энэ хүрээнд авто замын цас мөсийг хусаж, халтиргаа гулгаа үүсэх эрсдэлтэй авто зам, гэр хорооллын дундах сүүдэр хэсгүүдэд 56.4 тонн бодис, 36.3 тонн давс цацаж, цэвэрлэгээнээс гарсан 470.8 тонн хар цасыг ачиж тээвэрлэв. Мөн дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй 985 аж ахуйн нэгж, байгууллага орчныхоо 50 метр талбайн цас мөсийг цэвэрлэсэн байна.