29 Авто замын нөлөөлөлд 133.61 га газар өртсөн

timelive.mn 2024-02-5

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн болж, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Х.Нямбаатар удирдан зохион байгуулав.

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга Г.Мөнхбаатар 2024 оны газар чөлөөлөлтийн ажлуудыг танилцуулсан.

29 авто замын нөлөөлөлд 1545 нэгж талбарын 133.61 га газар өртсөн. Үүнээс

Өмнөх онуудад 422 нэгж талбарыг чөлөөлсөн.

2024 онд 16 нэгж талбарт нөхөн олговор олгосон.

213 нэгж талбарыг нөхөх олговоргүй чөлөөлсөн.

Үлдсэн 894 нэгж талбарыг чөлөөлөхөд 147.2 тэрбум төгрөг шаардлагатай.

14 сургууль, цэцэрлэгийн нөлөөлөлд 210 нэгж талбарын 10.59 га газар өртсөн. Үүнээс

Өмнөх онуудад 87 нэгж талбарыг чөлөөлсөн.

2024 онд хоёр нэгж талбарт нөхөн олговор олгосон.

Таван нэгж талбарыг нөхөх олговоргүй чөлөөлсөн.

Үлдсэн 116 нэгж талбарыг чөлөөлөхөд 17.8 тэрбум төгрөг шаардлагатай.

11 шугам сүлжээний ажлын нөлөөлөлд 403 нэгж талбарын 26.5 га газар өртсөн. Үүнээс

Өмнөх онуудад 32 нэгж талбарыг чөлөөлсөн.

2024 онд нэг нэгж талбарт нөхөн олговор олгосон.

Үлдсэн 346 нэгж талбарыг чөлөөлөхөд 39.4 тэрбум төгрөг шаардлагатай.

Бусад 10 ажлын нөлөөлөлд 275 нэгж талбарын 10.13 га газар өртсөн. Үүнээс

Өмнөх онуудад 125 нэгж талбарыг чөлөөлсөн.

14 нэгж талбарыг нөлөөллөөс гаргасан.

Үлдсэн 127 нэгж талбарыг чөлөөлөхөд 27.85 тэрбум төгрөг шаардлагатай.