Багшийн Хөгжлийн Ордон олон улсын стандартад нийцсэн байгалийн ухааны олон зорилтот лабораторитой болж байна

timelive.mn 2024-02-23

Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам(БШУЯ)-наас “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Багшийн хөгжлийн ордонд “Байгалийн ухааны олон зорилтот лаборатори”-ийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллав.

Тус лабораторийг Монгол Улсын боловсролын системийн шинжлэх ухааны жишиг лаборатори болгох зорилготой байгуулжээ. Олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж бүхий багшийн мэргэжил дээшлүүлэх цогц лаборатори нь байгалийн ухааны хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг ашиглан туршилт хийх цахим танхим, бодис хадгалах өрөөнөөс бүрдэж байгаа юм.

Байгалийн ухааны олон зорилтот лабораторийн зураг төслийг “ТГТ” ХХК боловсруулж, засварын ажлыг “Хөлөг-Од” ХХК дөрвөн сарын хугацаанд гүйцэтгэсэн байна.

зураг

Эх сурвалж: БШУЯ