Хүүхдийн мөнгийг гуравдугаар сарын 20-нд олгоно

timelive.mn 2024-03-4

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн гуравдугаар сарын хуваарийг танилцуулж байна.

ХХҮЕГ-аас мэдээлснээр хүүхдийн мөнгийг гуравдугаар сарын 20-нд шилжүүлэх бол ахмадуудын тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмж зэрэг таван төрлийн халамжийг ирэх сарын 14, 26-нд олгоно.

Харин эхийн алдар одонгийн мөнгийг 26-нд, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхийн тэтгэмжийг гуравдугаар сарын 20-нд өгөхөөр хуваарилжээ.

зураг