Орон сууцжуулах төслийн хүрээнд гэр хорооллын хөрөнгийг үнэлж байна

timelive.mn 2024-04-17

Сэлбэ дэд төвийн гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл хэрэгжиж буй Сүхбаатар дүүргийн 14, Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 дугаар хорооны иргэдээс нийгэм, эдийн засгийн судалгаа авч, газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх ажил үргэлжилж байна. Энэ хүрээнд хараат бус үнэлгээний компанийн гаргасан дүнг иргэдэд танилцуулан, зөвшилцөж эхэллээ.