Монгол хэл бичгийн дахин шалгалт наймдугаар сарын 17-нд болно

timelive.mn 2024-04-19

Монгол хэл бичгийн шалгалтын дүн өнөөдөр гарч, 15:00 цагт цахим системд байршлаа.

Шалгуулагчид дүнгээ өөрийн эрхээр нэвтэрч харах боломжтой юм.

Монгол хэл бичгийн шалгалтын босго оноо 400. Хэрэв энэ удаагийн шалгалтад босго онооны болзол хангаж чадаагүй бол наймдугаар сарын 17-нд дахин шалгалтад хамрагдах боломжтой.