“Ногоон Бүс” Ажлын хүрээнд цагдаагийн байгууллагаас хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлсээр байна

timelive.mn 2024-04-24

Цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэг зөрчлийн гаралтыг бууруулах, илрүүлэлтийг ахиулах чиглэлээр төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцоо дэмжлэгтэй улсын теле хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлж аюулгүй “Ногоон бүс” бий болгох ажлыг сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эрчимжүүлж байгаа.

Уг ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгийн газартай хамтран тус дүүргийн бүх хороодыг теле хяналтын камерын бүрэн хяналтанд авсанаар иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэж, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэмт хэргийн дуудлага мэдээлэл 41.4 хувиар буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 40 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Сайн туршлагын нэвтрүүлэх зорилгоор энэ оны 4 дүгээр сард “Тайван хот – Таны оролцоо” гэсэн уриа дор нийслэлийн 5 дүүргийн 12 хороог тухайн орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн дэмжлэгтэйгээр “Ногоон бүс” болгон камержуулж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм.

Тус хороодыг телекамержуулснаар бусад хороод ижил түвшинд камертай болох ажлын эхлэл тавигдаж, нийслэл хотод үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчил буурах, иргэний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах аюулгүй байдлын баталгаа хангагдах нөхцөл бүрдэж байна.