НӨАТ-ын 2024 оны нэгдүгээр улирлын буцаан олголтыг иргэдийн дансанд шилжүүлж байна

timelive.mn 2024-04-30

Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татвар(НӨАТ)-ын 2024 оны нэгдүгээр улирлын буцаан олголтыг иргэдийн дансанд шилжүүлж эхэлжээ.

Энэ удаагийн буцаан олголтоор 1.2 сая иргэнд нийт 80.2 тэрбум төгрөг олгож байна.

Мөн буцаан олголтоосоо 24,153 иргэн 378 сая төгрөгийн татвараа төлжээ.

зураг