Онцгой албан татварын тайлангийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаар танилцуулав

timelive.mn 2023-03-28

Татварын ерөнхий газрын Том татвар төлөгчийн газар, Татвар хураалт удирдлага арга зүйн газар, Татвар төлөгчид үйлчлэх газраас Онцгой албан татварын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт”, “Онцгой албан татварын тайлангийн маягтад орсон өөрчлөлт”, “Цахим төлбөрийн баримтын системийн нэмэлт хөгжүүлэлт” сэдвээр Татвар төлөгчдийн танхимд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад Онцгой албан татвар төлөгч 18 аж ахуйн нэгжийн 32 төлөөлөл оролцжээ.