Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай зар

timelive.mn 2023-05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

            БҮРДҮҮЛЭХ бичиг баримт:

 1. Хүсэлт
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет
 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 4. Тангарагийн хуудас
 5. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг
 6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон шимтгэл төлсөн цахим лавлагаа
 7. Тушаал шийдвэрийн хуулбар
 8. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
 9. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн хуудас
 10. Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт
 11. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний хуудас
 12. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

          Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 06 сарын 06-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: Татварын ерөнхий газрын 504 тоотод хүлээн авна.
 • Холбоо барих утас: 75751288-203

 Татварын ерөнхий газрын харьяа татварын албаны төрийн жинхэнэ албан тушаалд шилжүүлэн авах ажлын байрны жагсаалт

 
Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаал Сул орон тоо Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
1 Нийслэлийн татварын газар Захиргааны хэлтэс Нягтлан бодогч 1 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/.

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно. Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх
2 Багануур дүүргийн татварын хэлтэс Захиргаа, хуулийн тасаг Нягтлан бодогч 1 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/.

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно. Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх
Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч 1 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   Эрх зүй /0421/ Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг татварын улсын байцаагч 2 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/

–   менежмент ба удирдахуй /041301-041302/

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
3 Налайх дүүргийн татварын хэлтэс Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг Татварын улсын байцаагч 2 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/

–   менежмент ба удирдахуй /041301-041302/

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
4 Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс Хувь хүний татварын тасаг Татварын улсын байцаагч 1 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/

–   менежмент ба удирдахуй /041301-041302/

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
5 Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс Хувь хүний татварын тасаг Татварын улсын байцаагч 3 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/

–   менежмент ба удирдахуй /041301-041302/

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
6 Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс Захиргаа, хуулийн тасаг Тайлан, мэдээ, дотоод ажил  хариуцсан мэргэжилтэн 1 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй -эрх зүйч /0421/,

-менежмент-хүний

– нөөцийн удирдлага    /0413/,

-нягтлан бодох бүртгэл /0411/,

-санхүү /0412/,

-эдийн засаг /0311/.

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
Хувь хүний татварын тасаг Татварын улсын байцаагч 3 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/

–   менежмент ба удирдахуй /041301-041302/

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
7 Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс Хувь хүний татварын тасаг Татварын улсын байцаагч 1 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/

–  менежмент ба удирдахуй /041301-041302/

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
8 Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс Хувь хүний татварын тасаг Татварын улсын байцаагч 4 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй –   санхүү, банк /041201/,

–   эдийн засаг /0311/,

–   нягтлан бодох бүртгэл, татвар /0411/

–   менежмент ба удирдахуй /041301-041302/

Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.
9 Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс Захиргаа, хуулийн тасаг Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч 1 Дэс түшмэл ТЗ-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй – Эрх зүй /0421/ Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн ангилалд ажилласан бол давуу тал болно.