Байгууллагын удирдлагуудад зориулсан Татварын Скоринг, Эрсдэлийн үнэлгээг танилцуулах сургалт

timelive.mn 2023-06-12

Аж, ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагуудад зориулсан Татварын скоринг, Эрсдэлийн үнэлгээг танилцуулах танхимын сургалт 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14:00 цагт ТЕГ-ын 8 давхарт татвар төлөгчдийн танхимд болох тул та бүхнийг урьж байна.