“Их өгөгдөл ашиглан татварын албаны чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлнэ

timelive.mn 2023-08-12

Монголын татварын алба “ЖАЙКА-тай” хамтран Их өгөгдөл ашиглан татварын албаны чадавхыг бэхжүүлэх төсөл-ийг хэрэгжүүлнэ. Өнөөдөр Татварын ерөнхий газрын дарга Б.Заяабал, “ЖАЙКА-ийн” Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын дарга Танака Шиничи нар “Их өгөгдөл ашиглан татварын албаны чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн цар хүрээ, үйл ажиллагаа, хүрэх үр дүнг тохирсон төслийн үндсэн баримт бичигт гарын үсэг зурлаа.
Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр мэдээллийн технологиор боловсруулан татварын цахим хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлэх, татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ, зохицуулалтын орчныг сайжруулах зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.
Монголын татварын алба нь 1998 оноос эхлэн Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА)-тай хамтран ажилласан түүхтэй. Энэ удаагийн хамтарсан төсөл нь хоёр байгууллагын хамтран хэрэгжүүлж байгаа 11 дэх төсөл юм.